صحنه ی گُمشده

نباید گفت،باید نوشت تا نشود کتمان ش کرد،. . .

در چند تاريخ

همه متعجبند                          و                               منتظر انتظار یک اتمام ما همه با خود و دیگران قرار زجر گذاشته ایم زجر میکشیم زجر میدهیم با زجر میخندیم با زجر ... ادامه مطلب
/ 12 نظر / 35 بازدید
اسفند 87
1 پست
آذر 87
1 پست
آبان 87
1 پست
خرداد 87
1 پست
بهمن 86
1 پست
دی 86
2 پست
آبان 86
1 پست
شهریور 86
1 پست
تیر 86
1 پست
خرداد 86
1 پست
اسفند 85
3 پست
بهمن 85
3 پست