تــــــرانـــــــک هــــــــــــا

یک :

من

تلخ ترین ترانه را از زبان تو شنیده ام.

 

تو

هزار تکه شیرینی برای لبخندت،

 

 گرفته ای

 

از

 

من.

دو:

چهار گوشه ی حیاط

 

برف و آدمک های برفی.

 

پشت پنجره ، شیر گرم و سیگار.

سه:

در سایه های شوم و شرم

 

طرحی از باور من است.

 

رنگی کم ، از حضور تو.

...

/ 6 نظر / 29 بازدید
هيرش

سلام بالاخره هم کشيدی و نوشتی . خوشحالم کردی.

ترانک

به شعر - رابط هنوزمان - بگو پیدایم می کند هم اگر در تو گمشده باشم که - کشف ناترینی - سلام پویا جان، ترانک هایت را خوندم، حس قشنگی داره از اولین ترانک خیلی خوشم اومد ولی در مورد دو ترانک دیگر، با توجه به اینکه ترانکها شعرهای کوتاه با مضمونهای عمیقی هستند که بیشتر بر پایه یک کشف استوارند که هر چقدر این کشف حسی تر باشه ترانک موفق تری هست، فکر می کنم بایستی بیشتر روی اون دوتای دیگه کار کنی. موفق باشی، تا بعد.

Sir Mullich

شير و سيگار؟ بايد ترکيب خوبی باشه!

همشهری کاوه

خیلی نامذدین که ۴ تا آدم برفی تو خونه تون درست کردین....

محسن اشتياقی

هوای برگشتنم بود اگه بال و پری داشتم برمی گشتم اگه اينجا دلمو جا نمیذاشتم ... مختصرتر ... گوياتر... پوياتر! زنده باشی رفيق