لی لی بازی زندگی

ما صبر را امتحان کرده ایم و غرور و سکوت را دندان زده ایم.

اما هنوز اولین خانه ی این خانه های بی شمار  ِ بازی لی لی زندگی را جلوتر نرفته ایم.

تهمت خورده ایم و توهین شنیده ایم ، فریاد کرده ایم ، دشنام داده ایم ، یا با ژست های روشنفکری

در باب مکاشفه ی مشکلاتمان ساعت ها گفتمان کرده ایم  ، اما هنوز سر خانه ی اولیم.

درس خواندیم ، کار کردیم ، همسر گزیدیم ، چند وقتی ماندیم و مردیم.

کودک ماندیم ،آن قدر که پیر شدیم . هنوز اما به دور که نگاه می کنیم ، به قدر نا فهمی هامان خانه ی خالی مانده است در بازی.

 

 یک لنگه پا بازی کردن سخت نیست ، مشکلاتمان از پاهایمان بیشتر است .

ما با دو پا ، با کیفی در دست یا کوله ای بر پشت ، سا عتها صف ها را به انتظار ایستاده ایم ، با دو پایمان خیابان های زیادی را در برای تظاهر و تظاهرات راه رفته ایم. ما بارها و بارها شب ها کنار دیوار های سنگی باغ ها در محله های نا شناس بی واهمه حتی ، محتوی مثانه هایمان را خالی کرده ایم وقتی با دو پای باز از هم رو به دیوار ایستاده بودیم.

پس یک پا ی کمتر در لی لی، خیلی مسئله را بغرنج نمی کند ، ما با خود بازی مشکل داریم .

چرا ها و قوانین و دستورات ، تعداد بی شمار خانه های خالی ، دست های بی مصرف و التزام بی دلیلمان برای طی کردن این همه خانه.

انگار همه چیز در خانه ی اول جریان دارد و ما با مردنمان یک خانه به جلو می پریم .

 چند بار بمیریم و زنده شویم تا این بازی هراسناک ما را به آخرین خانه ببرد ؟

/ 10 نظر / 24 بازدید
رند عالم سوز

فعلا نمیر حضرت آقای دوست جان باش تا صبح دولتت بدمد

65

هی هی هی ی ی ی ی ی

65

هی هی هی ی ی ی ی ی

لیلی

1.. 2.. 3.. بپر 4..5..6.. بازم بپر این لی لی زندگی تمامی ندارد این دور باطل همیشگیست و ما فکر میکنیم همیشه پریدن بهتر از راه رفتن است و پریدن مارا ازدیگران جلو می اندازد، ولی بیخبریم که با هر پرش یک قدم فیلی به مرگ نزدیکتر میشویم تا بعد...

اسي

هرچند دانشگاه آکسفورد اتهام! دادن مدرک دکترا به کردان را تکذیب کرد، واژه "کردان" به دیکشنری آکسفورد راه پیدا کرد - Kordanize /'kərdənaiz/ (v.) [past tense: Kordanized / past participle: Kordanized ] (1): To get Ph.D without having B.Sc. (2): To become an important person (e.g. minister) by presenting fake certificate or documents. - Kordanification( n.) (1): The process of receiving fake degree, especially from a prestigious university (e.g. Oxford) (2): The relationship between happiness and telling a big lie. (3): A method in order to gain Self confidence. - Kordanism(n. ) (1): The philosophy and strategy of telling lie to a large group of people (e.g. a nation) (2): A psychological method for deceiving people and laughing simultaneously. - Kordanic(adj. ) (1): Happy (2): Self Confident (3): Relaxed - Kordanicly(adv. ) (1): In a Kordanic manner.

حمید خلوتی

سلام ممنون که کارمو دیدید و اون شعرو نوشتین شاملو میگه ما نگفتیم تو تصویرش کن اینجا باید بگم ما تصویر نکردیم تو شعرش کن ...اگه اجازه بدین مطلبتونو نمایش بدم توی نظرها...

لیلی

خامش منشین خدا را پیش از آن که در اشک غرقه شوم از عشق چیزی بگو! ( شاملو) تا بعد ....

مرجان

به راستی در قیامت کدامین دنیا به جهنم زمین فرستاده شده ایم؟!!!!!!!!!!!!!!!

همشهری کاوه

ما هم یه پا بیشتر نداریم (مث مرغ)، هم گچ مون برای لی لی بازی کردن تموم شده